پروژه‌های ‌منتخب کوشه

انجام آزمایشات آلودگی صوت، هوا و ارتعاش در مسجد جامع عتیق

به منظور سنجش اثر سازه­‌های ساخته‌شده در اطراف مسجد جامع اصفهان نیاز به انجام آزمایشاتی دقیق بود. در این پروژه روند اجرایی پایش سلامت بر روی مسجد انجام شد.

آب بندی و مقاوم سازی استخر غدیر

استخر غدیر به دلیل ضعف اجرایی از نظر آب‌بندی دچار مشکلات زیادی شده بود. از همین رو در این طرح، آب‌بندی اصلاح و استخر تقویت سازه­‌ای شد.

تقویت سرستون­های پل شاهمرادی

مشکلات اجرایی در ساخت پل شاهمرادی سبب شد تا سرستون­‌های آن دچار خرابی و مشکلاتی شود. در این طرح این مشکلات اصلاح و وضعیت پل به حالت اولیه بازگشت.