پروژه‌های ‌منتخبکوشه

انجام آزمایشات آلودگی صوت، هوا و ارتعاش در مسجد جامع عتیق

مسجد جامع عتیق اصفهان یکی از مهم‌ترین میراث فرهنگی اصفهان به شمار می ‌آید. در سال‌های اخیر بازسازی‌هایی در اطراف این بنا صورت گرفت . علاوه برآن وجود عوامل مخربی مانند  آلودگی صوت،هوا و ارتعاش باعث شکل گرفتن نگرانی‌هایی در خصوص آسیب دیدن این بنا شد.  بنا بر درخواست سازمان یونسکو به منظور سنجش دقیق این عوامل آزمایشات دقیقی توسط گروه پایش سلامت کوشه سازان مانا صورت گرفت. نتیجه این بررسی ها و نیز مجموعه راهکارهای پیشنهادی بصورت مکتوب برای یونسکو و سازمان میراث فرهنگی ارسال شد.

آب بندی و مقاوم سازی استخر غدیر

آب‌ بندی و مقاوم‌ سازی استخر غدیر توسط شرکت کوشه سازان مانا در دو فاز اجراشد. در فاز اول ترمیم و مقاوم‌ سازی سقف تونل توسط ورق‌های FRP  صورت گرفت. پس از آن کاسه بتنی استخر و کانال پیرامونی آن بهسازی شد.

در فاز دوم پس از اصلاح درز سرد سازه‌ای و ترک‌ها از طریق تزریق اپوکسی و کاشت میلگرد به آب‌ بندی دیواره پرداخته‌شد. در نهایت سقف کانال استخر با استفاده از روش EBROG مقاوم‌ سازی شد.

تقویت سرستون­های پل شاهمرادی

سر ستون‌های پل شاهمرادی بدلیل مشکلات اجرایی در طراحی و ساخت دچار ترک‌های برشی اساسی شده‌بود. حتی در قسمت‌‌هایی ترک‌هایی با عرض 10 میلی‌متر نیز گزارش شده‌بود.

در این پروژه تیم مقاوم‎ سازی شرکت کوشه   با استفاده از روش پکر گذاری و تزریق به ترمیم ترک‌های موجود پرداختند. در نهایت با استفاده از ورق‌های  FRP مشکلات پل شاهمرادی  اصلاح شد و پل به حالت اولیه بازگشت.