Image module

طراحی و ساخت

کوشه فعالیت ابتدایی خود را از حوزه‌ی طراحی و ساخت آغاز نمود و در این راستا پروژه‌های متعددی در ارتباط با سازه­‌های ساختمانی، صنعتی، پل، هیدرولیکی، زیرزمینی و سازه­‌های نمادین انجام داده‌است. در ادامه خدمات کوشه در حوزه طراحی و ساخت معرفی می‌­شوند.

Banner image
هیدرولیکی

تصفیه خانه آب
تصفیه خانه فاضلاب
استخر و مخازن آب

Banner image
صنعتی

سوله
سازه‌های صنعتی
فونداسیون‌های تجهیزات

Banner image
ساختمانی

ساختمان‌های مسکونی
ساختمان‌های اداری
ساختمان‌های تجاری

Banner image
نمادین

سردر
سازه‌ی مجسمه
المان‌های شهری

Banner image
پل

پل‌های فلزی
پل‌های بتنی
پل‌های پیش تنیده

Banner image
زیرزمینی

تونل‌های مترو
ایستگاه مترو
پناهگاه‌ها