بررسی آسیب‌های وارده به فونداسیون‌های مجتمع فولاد مبارکه

خرابی در سازه‌های دارای بارگذاری دینامیکی پس از ظهور، با سرعت افزاینده‌ای (الگوی تابع نمایی) رشد می‌کنند. در صورت عدم توجه به نشانه‌های ایجاد شده و اکتفا به ترمیم ظاهر آن‌ها، این آسیب‌ها در زمانی بسیار کمتر از عمر مفید سازه منجر به انهدام آن می‌شوند.

در پروژه بررسی آسیب‌های وارده به فونداسیون‌های قفسه‌ی E1 خط نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه به بررسی خرابی‌های ایجاد شده پرداخته شد. در ابتدا شرایط مساله، بارهای وارده، شرایط محیطی و مشخصات مصالح شناسایی شدند. جهت اطمینان از دلیل ترک‌های به وجود آمده، سازه‌ی آن در نرم‌افزار المان محدود مدل‌سازی شده و با اعمال بارهای برآورد شده، کفایت باربری سازه آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شرایط محیطی که بر روی بتن تاثیر می‌گذارد نیز شناسایی و تاثیر آن بر روی بتن اعضا بررسی شد. در انتها با برداشت ترک‌ها و آسیب‌های ایجاد شده بر روی سازه دلایل به وجود آمدن این آسیب‌ها شناسایی، دسته بندی و ارائه شد. جهت توقف روند تخریب سازه دستورالعمل‌های بهره‌برداری و برای بازیابی مقاومت سازه‌ای طرح تقویت و مقاوم‌سازی مربوط به قسمت‌های مختلف سازه‌، تهیه و به کارفرما ارائه گردید.

کارفرما:مجتمع فولاد مبارکه
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *