تصفیه خانه شهر مجلسی

ساخت فونداسیون یکپارچه به ابعاد 39 در 19 متر به‌صورت کاملا تراز. ساخت مخزن بتنی به ابعاد حدود 12 در 9 و عمق 6 متر. خاکبرداری به عمق 6 متر به‌صورت پنیری.
کارفرما:شرکت کاشفان نیلفام
خدمت بکار رفته::طراحی و ساخت