تقویت سرستون P17 پل شاهمرادی

سر ستون شماره P17 پل شهید شاهمرادی، واقع در اصفهان، به دلایلی از جمله کیفیت پایین اجرا و هم‌چنین اشتباهات طراحی، دچار ترک‌های برشی اساسی شده بود. در مواردی عرض ترک‌های ایجاد شده به 10 میلی متر نیز رسیده بود. در این پروژه ابتدا با استفاده از روش پکر گذاری و تزریق، ترک‌های موجود ترمیم شد؛ سپس برای اولین بار در ایران، سازه‌ی موجود با استفاده از روش EBROG و با استفاده از کامپوزیت FRP تقویت گردید.
کارفرما:شهرداری منطقه 7
مکان:اصفهان